wypaproszyć


wypaproszyć
zgubić

Słownik gwary warszawskiej . 2014.